EPMS waardevolle tool bij inbedrijfname datacenter

Een Electrical Power Management System, kortweg EPMS genoemd, is een waardevol hulpmiddel bij het testen en de ingebruikname van complexe installaties, zoals bijvoorbeeld de huidige Datacenters. Global Power Technologies beschrijft in dit artikel hoe zij hier profijt van hebben.

 

EPMS waardevolle tool bij inbedrijfname (http://stbenelux-nl.webbly.nl/content/28926/download/clnt/84371_STbenelux_nieuws_DCW_juli.pdf)

EPMS EPMS